Společenství Nezávislých Států (SNS) A Kavkaz

CRW se v Rusku, dalších zemích Společenství nezávislých států (SNS) a Arménii ujala mnoha projektů, od standardních due diligence až po složitější vyšetřovací projekty. Všechny zakázky jsou prováděny ve spolupráci s odborníky, kteří žili a pracovali v oblasti rizikového poradenství v zemích SNS a plynně hovoří příslušnými jazyky.
Vzhledem ke složitému a rychle se měnícímu regulačnímu rámci od doby, kdy na Rusko dopadly sankční režimy OSN, USA a EU, jsme se v rámci našich projektů zaměřili na posuzování rizik spojených se sankcemi u klientů, kteří mají obchodní vztahy s fyzickými a právnickými osobami z Ruska a Ukrajiny.
Případová studie

Integrity due diligence banky v zemi SNS

Mezinárodní finanční instituce se obrátila na CRW s cílem ověřit náznaky korupčních praktik týkajících se banky se sídlem na Ukrajině, s kterou hodlala navázat obchodní vztahy.

Kontext

Důvodem k obavám byly náznaky o zapojení do korupčních praktik. CRW provedla systematickou analýzu dat získaných šetřením prostřednictvím rozsáhlé sítě zdrojů v zemi i širším regionu. Výsledky odhalily, že banka v nedávné době zlepšila své řízení, ale potvrdily existenci minulých případů zapojení do praní špinavých peněz a podvodů, vazby na sankcionované subjekty a neprůhledné vztahy s politicky exponovanými stranami.

Závěr

Na základě vyhodnocení poskytnuté CRW, byl klient schopen činit odpovědná rozhodnutí a při znalosti míry rizika implementovat vhodné strategie do budoucna.

Případová studie

Kavkazská banka vlastněná ruským podnikatelem

Investiční fond plánoval navázat obchodní vztah s kavkazskou bankou a požádal CRW o posouzení jejího reputačního profilu.

Kontext

Analýzou a šetřením bylo zjištěno několikanásobné porušení právních předpisů proti praní špinavých peněz a bylo zjištěno, že skutečné vlastnictví banky nebylo transparentní a zdroj majetku údajného skutečného vlastníka vzbuzoval obavy. Kromě toho existoval důvod se domnívat, že skutečný vlastník, a tedy nepřímo i banka, je vystaven zvýšenému riziku sankcí.

Závěr

Na základě výsledků šetření se klient rozhodl nepokračovat v obchodním vztahu s bankou.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů