CRW je nezávislá poradenská firma pro posuzování rizik se sídlem v Miláně a v Praze, která působí po celém světě.

Od roku 2006 pomáháme klientům vyhodnocovat reputační rizika vyplývající ze vztahů s třetími stranami, shromažďovat a analyzovat informace na podporu strategických rozhodnutí i v těch nejsložitějších jurisdikcích.
CRW sdružuje profesionály s mezinárodními zkušenostmi v oblasti rizikového poradenství, kteří jsou výborně jazykově vybaveni, mají zkušenosti se získáváním informací a jejich analýzou v mnoha zemích světa a mají více než dvacetiletou praxi s prováděním šetření a hodnocení finančních a reputačních rizik.

Globální dosah

Realizovali jsme stovky prověrek due diligence a investigativních projektů ve všech klíčových regionech včetně západní, východní, severní a jižní Evropy, Číny, jihovýchodní Asie, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Afriky. Každý případ je řízen interně v úzké spolupráci s členy naší globální sítě, kteří jsou odborníky v oboru a spolehlivými partnery. Společnost CRW a její odborníci hovoří plynně hlavními jazyky včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a čínštiny.

Klienti

Společnosti, finanční instituce a investoři včetně soukromých kapitálových společností jsou vystaveni více či méně viditelným rizikům. To vyžaduje podporu v oblastech firemního prověřování due diligence, zjišťování informací z konkurenčního prostředí klienta a jejich vyhodnocení z hlediska rizika pro podnikání a poradenství v oblasti dodržování předpisů.

Naše služby

V globalizovaném světě jsou společnosti stále více vystaveny reputačním, právním a finančním rizikům spojeným s jejich klienty, dodavateli, obchodními partnery a zaměstnanci, která jsou často skrytá a obtížně identifikovatelná. 

Co poskytujeme

Fúze a akvizice / nová obchodní partnerství: preventivní identifikace skrytých obchodních rizik souvisejících s integritou, která pomáhá přijímat bezpečná a informovaná rozhodnutí (Due Diligence).
Dodavatelé (KYV): posouzení rizikového profilu vašich nových nebo stávajících dodavatelů, a to i v těch nejsložitějších jurisdikcích, s různými úrovněmi průzkumu a analýzy podle potřeby (Due Diligence).
Vedení/zaměstnanci (KYE): identifikace všech problematických otázek, které klientovi pomohou zmírnit rizika spojená s přijímáním manažerů a zaměstnanců (Integrity Due Diligence).
Klienti (KYC): identifikace všech finančních rizik spojených s novým zákazníkem. (Integrity Due Diligence).
Konkurenti: analýza a shromažďování informací o konkurentech, které pomáhají při vytváření konkurenčních a obchodních strategií (Competitive Due Diligence).
Podpora při soudních sporech/finanční kriminalita: reaktivní shromažďování neoficiálních nebo věcných důkazů k potvrzení nebo vyvrácení obvinění z podvodu nebo korupce týkajících se zaměstnanců, dodavatelů nebo obchodních partnerů.
Vstup na trh: analýza politického a podnikatelského prostředí na podporu založení nového podniku ve složitých nebo politicky nestabilních jurisdikcích (analýza politických rizik).

Na integritě záleží

Věříme, že transparentnost, integrita a respektování faktorů ESG jsou klíčem k odpovědnému a úspěšnému podnikání.

Jak to děláme

Porozumění a návrh

Rozsah a oblast prověrky due diligence jsou založeny na konkrétních požadavcích klienta. V úzké spolupráci s ním pak poskytujeme individuální řešení.

Vyhledávání

Naši analytici a přidružení partneři mají vysokou úroveň odborných znalostí, které využívají při provádění výzkumu v mezinárodních a místních databázích, v otevřených zdrojích včetně sociálních sítí a při realizaci hloubkových prověrek společností, a to ve všech relevantních jazycích. Relevantně vyhodnocujeme, jaké informace lze v různých zemích získat a jak jsou spolehlivé.

Analýza

Na základě našich dlouholetých zkušeností máme na vysoké úrovni odborné znalosti v oblasti analýzy, stanovování priorit a křížové kontroly získaných informací. Vyhodnocujeme spolehlivost každého zdroje informací a dáváme je do správného kontextu.

Investigace

Vyvinuli jsme vysoce odborné vyšetřovací techniky, které stojí na důvěrných prověrkách prostřednictvím sítě autorizovaných a důvěryhodných lidských zdrojů. Všechny získané informace jsou analyzovány, křížově kontrolovány a vyhodnocovány.

Vyhodnocení

Naše hodnocení rizik je důležitou součástí všech našich projektů. Prověřování due diligence dle potřeb klienta umožňuje pochopit význam identifikovaných rizik a dopady na jejich podnikání.

Zpráva/Nález Due diligence

Srozumitelnost a pozornost věnovaná detailům jsou klíčovými prvky našich reportů. Klientům předkládáme různé typy přehledných zpráv v závislosti na rozsahu zadání a cíle, který klient očekává. Podle potřeby poskytujeme i průběžné zprávy před finálním vyhodnocením a následná opatření, jako je např. monitorování. Na každý projekt dohlíží manažer, který je kontaktní osobou pro klienta.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů