Politická rizika. Pomáháme vám chránit vaše aktivity v nestabilních a složitých jurisdikcích tím, že vám poskytujeme informace o politických rizicích, která by mohla mít dopad na vaše podnikání

Podnikání v politicky nestabilních jurisdikcích, které jsou postiženy konflikty nebo kde se standardy stále vyvíjejí, je velmi obtížné. Našim klientům pomáháme porozumět místnímu politickému prostředí, aby mohli vypracovat obchodní strategie, které zohledňují specifická rizika těchto zemí.

Naše poradenské služby zahrnují geopolitickou analýzu, hodnocení korupce a regulačních aspektů, analýzu vládních politik, dopad ekonomicko-sociokulturních specifik na podnikání a také pravidelné aktualizace faktorů, které mohou ovlivnit rozhodnutí vlády a v důsledku toho mít vliv na podnikání klienta.

Případová studie: Dopad na vztahy mezi Etiopií a Eritreou v oblasti výroby a logistiky

Mezinárodní společnost měla v úmyslu zřídit výrobní závod v Etiopském regionu a pro přepravu svého zboží chtěla využít logistické centrum v jednom z eritrejských přístavů. Za tímto účelem potřebovala získat informace o rizicích spojených s budoucími obchodními operacemi v kontextu mírových dohod podepsaných mezi Etiopií a Eritreou po desetiletích nepřátelství, včetně stavu jejich politických a diplomatických vztahů a míry stability jejich vlád.

Na základě analýzy příslušné dokumentace, která zahrnovala rozhovory s politickými experty a šetření na místě u dobře informovaných zdrojů v Eritreji a Etiopii, bylo klientovi poskytnuto posouzení souvisejících politických rizik, které přispělo k vypracování vhodné strategie založené na rizicích s ohledem na obchodní aktivity klienta v regionu.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Journal

Sledujte novinky
a buďte informovaní
Vice
Article / italia economy

L’IA e la tutela dei diritti umani

Květen 2024
Il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale, promuovendo l’etica e la sicurezza nell’uso dell’IA. Vediamolo insieme
External link

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů