Vyšetřování. Provádíme preventivní a reaktivní vyšetřování, abychom ochránili vaše podnikání před korupcí, praním špinavých peněz, porušováním lidských práv a podvody.

Společnosti mohou být vystaveny korupci, podvodům, účetním nesrovnalostem, únikům informací, obchodním a jiným formám nezákonné činnosti, které způsobují finanční ztráty a poškození dobrého jména. Právní předpisy v oblasti boje proti korupci, praní špinavých peněz a ochrany lidských práv navíc vyžadují, aby společnosti přijaly účinná preventivní i reaktivní opatření na ochranu sebe i třetích stran před nezákonnými a neetickými obchodními praktikami.

Své klienty podporujeme jak při preventivních vyšetřováních, zejména v rizikových jurisdikcích, abychom je ochránili před riziky korupce nebo jiných finančních trestných činů, tak při interním vyšetřování v případech podezření na interní podvod nebo korupci. Poskytujeme také poradenské služby při zavádění protikorupčních opatření a systémů pro oznamování korupce. Naše vyšetřovací činnosti jsou vždy v souladu s nejvyššími etickými standardy a při shromažďování a analýze informací dodržujeme veškeré bezpečnostní požadavky a požadavky na ochranu osobních údajů.

Případová studie: Analýza podvodného jednání bývalých akcionářů a ředitelů společnosti působící v oblasti antikorozních služeb pro podmořské kabely

Americká nadnárodní společnost koupila malý italský podnik působící ve stejném odvětví. Krátce po transakci nabyvatel pojal podezření, že bývalý majitel/manažeři koupené společnosti nadále působí ve stejném odvětví, což je v rozporu s platnou dohodou o zákazu konkurence.

Naše vyšetřování, které zahrnovalo analýzu informací nalezených ve veřejném prostoru i šetření a sledování na místě, odhalilo, že bývalý akcionář a bývalý manažer prostřednictvím svých blízkých příbuzných založili společnosti, které vlastnili prostřednictvím dalších firem registrovaných v offshorech, a jejich prostřednictvím oslovovali bývalé klienty a zaměstnávali bývalé zaměstnance.

Získané informace umožnily klientovi použít důkazy o porušení dohody o zákazu konkurence na podporu právní strategie odškodnění vůči bývalému akcionáři.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Journal

Sledujte novinky
a buďte informovaní
Vice
Article / italia economy

L’IA e la tutela dei diritti umani

Květen 2024
Il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale, promuovendo l’etica e la sicurezza nell’uso dell’IA. Vediamolo insieme
External link

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů