Konkurenční zpravodajství. Pomůžeme vám posílit vaši konkurenceschopnost tím, že vám poskytneme klíčové informace o strategii, výkonnosti, silných a slabých stránkách vašich konkurentů.

V dnešním podnikatelském prostředí se výrazně zvýšila konkurence. Competitive Intelligence je mocný obchodní nástroj, který může posílit vaši konkurenční strategii. Naše průzkumy a analýzy poskytují informace o plánech, strategiích a schopnostech vašich konkurentů, které mohou mít významnou hodnotu pro vaši výkonnost.

Konkurenční zpravodajství zahrnuje zejména: identifikaci klíčových zdrojů příjmů a nákladů, vyhodnocení silných a slabých stránek, posouzení podnikatelského prostředí, partnerů a vazeb konkurenta, analýzu místních zvláštností a jejich dopadů na činnost konkurenta a také informace o vztazích konkurenta s klienty a dodavateli včetně marketingových a obchodních strategií.

Případová studie: Analýza výrobní kapacity konkurenta

Společnost zabývající se výrobou stavebního materiálu byla znepokojena široce propagovaným zvýšením výrobní kapacity svého hlavního konkurenta a chtěla si ověřit, zda je to pravda.

Analýza a šetření na místě, včetně rozhovorů s místními názorovými představiteli, ukázaly, že v té době nedošlo k žádnému významnému zvýšení výrobní činnosti konkurenta a že dodavatel plánuje zahájit výrobu technologicky vyspělého výrobku v rámci dlouhodobé strategie.

Zjištění dalších informací o budoucích plánech a obchodní strategii konkurenta umožnilo klientovi realizovat vlastní obchodní strategii.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Journal

Sledujte novinky
a buďte informovaní
Vice
Article / italia economy

L’IA e la tutela dei diritti umani

Květen 2024
Il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale, promuovendo l’etica e la sicurezza nell’uso dell’IA. Vediamolo insieme
External link

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů