Asie a Tichomoří

V posledních pěti letech realizovala CRW řadu zakázek v asijsko-pacifickém regionu se zvláštním zaměřením na Indii, Čínu a Austrálii, zejména v oblasti integrity due diligence. Několik projektů bylo také v Hongkongu, Jižní Koreji, Japonsku a dalších zemích.
CRW vyvinula pro každou z těchto jurisdikcí individuální přístup, který zohledňuje místní problémy při získávání informací. Například v Indii, kde je přístup ke spolehlivým veřejným informacím široký, vyvinula CRW vzhledem k velikosti země specifická kritéria pro identifikaci osob s omezením rizika záměny. V Číně většina úkolů vyžaduje vyšetřovací aktivity přímo na místě, aby se zaplnily mezery v důsledku omezených možností při získávání nezávislých informací z veřejné sféry.
Případová studie

Šetření energetické společnosti

Italský investiční fond působící v mezinárodním měřítku s cílem navázat partnerství v oblasti větrné a fotovoltaické energie pověřil CRW, aby prozkoumala asijsko-pacifickou energetickou společnost.

Kontext

Prověrkou bylo zjištěno, že společnost byla v konečném důsledku vlastněna čínskými osobami a že byla zapojena do soudního řízení kvůli obvinění z porušování předpisů v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. Kromě toho byl čínský skutečný vlastník napojen na vysoce postavené osoby z řad soukromých investorů. Cílený průzkum provedený za účelem zjištění, zda tento vztah představuje vysoké riziko nebo zda by mohl být zneužit, neodhalil žádné další varovné signály.

Závěr

Na základě výsledků hloubkové kontroly se klient rozhodl přijmout opatření ke zmírnění rizik, včetně monitorování vztahu.

Případová studie

Integrity due diligence plynárenské společnosti

Velká evropská společnost pověřila CRW, aby provedla due diligence plynárenské společnosti se sídlem v Asii a Tichomoří, která byla potenciálním cílem jejich akvizice.

Kontext

Šetření odhalilo několik znepokojivých otázek, včetně zapojení dvou manažerů do manipulace s akciemi na trhu, celních úniků a závažných nesrovnalostí při dovozu uhlí, za které byli odsouzeni.

Závěr

Klient byl následně schopen přijmout vhodná rozhodnutí vyplývající ze zjištěných informací, aby zmírnil rizika spojená se společností a manažery, a to ještě předtím, než přistoupil k akvizici.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů