Europa

CRW realizovala velké množství prověrek Integrity Due diligence a dalších typů vyšetřovacích projektů ve všech zemích EU i mimo ni. Náš tým hovoří plynně hlavními evropskými jazyky a získal vysokou úroveň odborných znalostí ve většině evropských zemí.
CRW nabízí stejnou úroveň kvality ve všech evropských jurisdikcích také díky přispění důvěryhodných místních partnerů, kteří poskytují cennou podporu při shromažďování spolehlivých informací z první ruky v místním jazyce. Jejich příspěvek je zvláště cenný v jurisdikcích, kde jsou otevřené zdroje omezené nebo ne zcela spolehlivé, a kde je zapotřebí provádět místní šetření.
Případová studie

Reputační profil farmaceutické společnosti po vypuknutí pandemie Covid-19

Společnost působící v celosvětovém měřítku pověřila CRW, aby provedla prověřování due diligence společnosti ve farmaceutickém odvětví s ohledem na obchodní partnerství.

Kontext

Systematická analýza odhalila, že společnost měla poměrně negativní veřejný profil v souvislosti s pandemií Covid-19 a že byla v minulosti zapletena do některých problematických záležitostí, včetně sankcí v souvislosti s nesrovnalostmi při uvádění léků na trh. Ve srovnání se svými konkurenty měla společnost v médiích spíše negativní pověst, ale ukázalo se, že byla předmětem nepříznivé mediální kampaně, která usměrňovala informace a trh ve prospěch některých farmaceutických značek na úkor společnosti.

Závěr

Naše posouzení rizik umožnilo klientovi přijmout informované rozhodnutí o obchodním partnerství.

Případová studie

Due diligence společností působících v potravinářském odvětví

Mezinárodní finanční instituce pověřila CRW, aby provedla důkladnou kontrolu tří evropských společností působících v potravinářském odvětví s cílem posoudit jejich reputační profil před zahájením investice.

Kontext

Naše šetření odhalilo, že evropské společnosti byly součástí ruské skupiny, jejíž vlastnická struktura zahrnovala offshore společnosti a konečný skutečný vlastník nebyl zveřejněn. Objevila se řada dalších varovných signálů, včetně nedávného vyšetřování finančních úřadů ohledně údajných daňových úniků. Šetření rovněž odhalilo, že mateřská společnost byla několikrát pod dohledem ruských regulačních orgánů. Proti ruské společnosti nebylo nikdy vzneseno žádné obvinění. Zdroje se však shodly na tom, že "čistý rejstřík" společnosti byl ovlivněn úzkým vztahem jednoho z manažerů s vysoce vlivnou politickou osobou.

Závěr

Na základě výsledků nálezu due diligence mohl klient přijmout vhodná rozhodnutí, aby zmírnil rizika spojená s investicí.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů