Střední Východ

CRW provedla několik projektů due diligence na Blízkém východě s podporou místních přidružených odborníků, kteří mají pokročilé dovednosti v oblasti sběru a analýzy informací, včetně širokých znalostí sociálních sítí v regionu.
Vzhledem k obtížnému získávání přesných informací v tomto regionu je nutné provádět sofistikované vyhledávání v arabštině a dalších jazycích a využívat i alternativní zdroje, včetně skrytých sítí na Blízkém východě.
Případová studie

Integrity due diligence ropné společnosti na Blízkém Východě

Mezinárodní korporace plánovala uzavřít smlouvu s ropnou společností se sídlem na Blízkém východě, ale netransparentnost skutečného vlastnictví a náznaky nedeklarovaných vazeb na politicky exponované osoby, které byly členy královské rodiny sousední země, vyvolaly obavy.

Kontext

CRW provedla integrity due diligence cílové společnosti, identifikovala a prošetřila její skutečné vlastníky a posoudila rizika spojená s transakcí a zejména vztahy s politicky angažovanými osobami. Systematická analýza zahrnovala zmapování deklarovaných a nedeklarovaných vztahů prostřednictvím vyhledávání v otevřených zdrojích a šetření přímo na místě u spolehlivých zdrojů.

Závěr

Klientovi bylo předložena zpráva o posouzení rizik a byla mu doporučena opatření, která povedou k zmírnění rizik, aby mohl učinit relevantní rozhodnutí.

Případová studie

Vyšetřování společnosti podezřelé z korupce

Klient zvažoval obchodní vztah s izraelskou obrannou společností. Požádal CRW, aby provedla integrity due diligence izraelské společnosti a prošetřila obvinění z účasti na korupčních praktikách, které vzbuzovaly obavy.

Kontext

Výzkum a šetření na místě odhalily, že ve vedení společnosti byli bývalí armádní důstojníci se silnými vazbami na vysoce postavené politicky exponované osoby, které byly zapojeny do neprůhledných obchodních transakcí v Africe. Bylo zjištěno, že prostřednictvím složité sítě offshorových společností docházelo k daňovým únikům a korupčním praktikám, které vyústily v neoprávněné získávání veřejných zakázek.

Závěr

Přestože žádný z manažerů ani akcionářů nebyl obviněn z trestného činu, klient dospěl k závěru, že rizika spojená s touto společností jsou nad jeho rizikovou toleranci, a rozhodl se s ní dále nejednat.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů