Afrika

CRW realizovala řadu zakázek v severní, východní, střední a jižní Africe. Většina projektů se týkala předtransakční due diligence a analýzy politických rizik.
Ve většině afrických zemí je veřejně dostupných jen málo informací. CRW si však vytvořila silnou síť odborníků, kteří jsou schopni zaplnit mezery tím, že provádějí zpravodajskou činnost prostřednictvím alternativních zdrojů, dále sociálních sítí, internetu a také osobních kontaktů včetně vyšetřování přímo na místě.
Případová studie

Analýza politických rizik v severoafrické zemi

Velká globální společnost si najala CRW, aby jí poskytla poradenské služby ohledně politických, ekonomických a bezpečnostních rizik v souvislosti s investicí v severoafrické zemi, kde klient zamýšlel vybudovat výrobní závod.

Kontext

Kromě analýzy politických a socioekonomických rizik, včetně místního etnického a náboženského napětí, zahrnovala práce CRW také analýzu připravenosti infrastruktury, podmínek daňové politiky, úrovně byrokracie a korupce ve veřejné správě. Informace byly shromážděny na základě analýzy veřejně dostupných dat a zpravodajských informací přímo na místě, jakož i zjišťováním informací od důvěrných lidských zdrojů včetně veřejných činitelů, zahraničních podnikatelů působících v zemi, bývalých armádních důstojníků, politiků, novinářů a bývalých evropských diplomatů.

Závěr

Na základě posouzení mohl klient do svého dlouhodobého investičního plánu v zemi zahrnout odpovídající opatření ke zmírnění rizik.

Případová studie

Integrity due diligence v africké zemi

Italská společnost si objednala u CRW hloubkovou prověrku bezúhonnosti afrického podnikatele, s nímž hodlala navázat obchodní vztah, aby se ujistila, že s ním nejsou spojena žádná reputační rizika, která by mohla vést k poškození pověsti klienta.

Kontext

Práce zahrnovala analýzu veřejně dostupných dat a také informací získaných šetřením přímo na místě. Z výzkumu vyplynulo, že cílová osoba, která působila v mnoha odvětvích včetně vydavatelství, médií, těžby a logistiky, měla úzké vazby na řadu vysoce postavených politiků a že s největší pravděpodobností z těchto vztahů nezákonně těžila, aby se vyhnula obvinění z korupce, zpronevěry, podvodů a daňových úniků. Kromě toho vyšlo najevo, že jeden z vrcholných manažerů skupiny ovládané cílovou společností byl vyšetřován kvůli obvinění z praní špinavých peněz.

Závěr

Na základě výsledků šetření se klient rozhodl nepokračovat v obchodním vztahu.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů