Otázky ESG. Pomáháme vám dodržovat environmentální, sociální a správní faktory (ESG), které jsou nezbytné pro optimální výkon vašeho podnikání.

Obchodní výsledky a pověst společností a finančních institucí jsou stále více ovlivňovány environmentálními, sociálními a správními faktory.

Chování ve vztahu k otázkám ESG dnes rozhoduje o dlouhodobém úspěchu podniku. Stále více se uznává, že společnosti musí v oblasti faktorů ESG postupovat v souladu s předpisy a brát v úvahu více zainteresovaných stran, aby zajistily odpovědné a udržitelné podnikání. Problémy, jako je porušování lidských práv, znečišťování životního prostředí nebo neetické obchodní chování, představují vážné finanční riziko a riziko ztráty dobré pověsti; v mnoha jurisdikcích se navíc respektování otázek ESG stává povinným.

Podporujeme naše klienty při řízení reputačních rizik vyplývajících z faktorů ESG v souladu s národními a mezinárodními předpisy i neregulovanými očekáváními souvisejícími s ESG. Naše prověřování otázek ESG se používá ve fázi předběžné kvalifikace dodavatele, jako nástroj mapování rizik v dodavatelském řetězci nebo před případnou akvizicí či partnerstvím.

Naše prověrka ESG je založena na rizicích a je prováděna s ohledem na faktory specifické pro dané odvětví a cíl. Jsme přesvědčeni, že záležitosti ESG jsou vzájemně propojené, a k identifikaci a posouzení souvisejících rizik používáme globální přístup.

Pokud jde o environmentální aspekt, naše due diligence ESG zahrnuje analýzu obchodního chování ve vztahu k interním zásadám, řízení příslušných environmentálních aspektů a interakci s klíčovými zainteresovanými stranami v oblasti životního prostředí. Sociální rozměr zahrnuje firemní politiku a povinnosti týkající se lidských práv, pracovních standardů, rozmanitosti, rovnosti, zdraví a bezpečnosti, zatímco analýza chování společnosti, etiky, transparentnosti řízení a vlastnictví, postupů proti korupci a praní špinavých peněz je součástí aspektu správy a řízení podniku.

Případová studie: Investiční fond působící v oblasti obnovitelných zdrojů energie s nepřímými zájmy v oblasti fosilních paliv

Výrobce energie z obnovitelných zdrojů zvažoval investici fondu se sídlem v USA, ale objevily se náznaky, že fond má zájmy v odvětví fosilních paliv, což bylo v rozporu s jeho prohlášením, že působí pouze v odvětví obnovitelných zdrojů energie.

Systematická analýza a šetření na místě odhalily, že fond investoval v několika jurisdikcích prostřednictvím různých investičních nástrojů. Ukázalo se, že fond prostřednictvím složitých korporátních řetězců držel podíly ve společnostech zapojených do obchodu s ropou, z nichž některé se zabývaly otázkami životního prostředí. Kromě toho naše šetření odhalilo, že jeden z ředitelů fondu měl úzké vazby na uhlovodíkovou lobby působící v Kongresu USA ve Washingtonu.

Klient dospěl k závěru, že důkazy o porušení ESG jsou takové, že mohou ovlivnit velkou část fondů, a rozhodl se s investorem dále nejednat.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Journal

Sledujte novinky
a buďte informovaní
Vice
Article / italia economy

CRW apre una sede a Praga

Červenec 2024
CRW (Corporate Risk Watch), specializzata nell’attività di integrity due diligence amplia la propria presenza all’estero e apre una sede a Praga
External link

Další služby Due diligence

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů