Strategie Due Diligence. Rozšiřujeme integrity due diligence na obchodní aspekty, abychom vám pomohli přijímat strategická rozhodnutí v souvislosti s transakcemi, jako jsou společné podniky, fúze a akvizice.

Integrity due diligence není jen obranným nástrojem zaměřeným na zmírnění rizik, ale může být navržena tak, aby se stala proaktivním nástrojem, který slouží k lepšímu poznání osob, které s vámi obchodují, a podporuje tak strategická rozhodnutí.

Zásady strategické due diligence jsou stejné jako u integrity due diligence: provedení rozsáhlého průzkumu a analýzy vyšetřované společnosti s cílem zmírnit rizika spojená s třetí stranou. Průzkum a analýza se však rozšiřují i na další aspekty, které se netýkají striktně dodržování předpisů, aby bylo možné lépe porozumět konkrétním rizikovým aspektům dodavatele nebo zákazníka souvisejícím s podnikáním. Ty mohou zahrnovat postavení společnosti v odvětví, její finanční a ekonomickou spolehlivost nebo specifické otázky související s jejími obchodními operacemi.

V kontextu rychle se měnícího mezinárodního geopolitického prostředí, které v globálním měřítku přináší nové hráče na trhu, pomáhá klientům naše strategická due diligence nejen chránit jejich finanční, technologická a lidské zdroje, ale také zvyšovat jejich konkurenceschopnost.

Případová studie: Investice do luxusního hotelnictví

Klient, který měl zájem o koupi skupiny působící v oblasti správy hotelů, se chtěl ujistit, že se skupinou nejsou spojena žádná negativa nebo kontroverze, a kromě toho chtěl získat veškeré relevantní informace o obchodní strategii skupiny.

Systematická analýza veškeré veřejně dostupné dokumentace včetně finančních výkazů jednotlivých společností neodhalila žádné problematické skutečnosti. Z šetření na místě však vyplynulo, že v předchozích šesti měsících jedna ze společností, která vlastnila hotel, dosahovala špatných výsledků v důsledku řady chybných strategických rozhodnutí souvisejících s kvalitou a cenotvorbou, která přijal nově najatý manažer, jenž byl příbuzným jednoho z hlavních akcionářů.

Na základě výsledků klient změnil podmínky jednání spojené s touto transakcí a přijal řadu informovaných rozhodnutí zaměřených na zmírnění rizik s ní spojených.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Journal

Sledujte novinky
a buďte informovaní
Vice
Article / italia economy

CRW apre una sede a Praga

Červenec 2024
CRW (Corporate Risk Watch), specializzata nell’attività di integrity due diligence amplia la propria presenza all’estero e apre una sede a Praga
External link

Další služby Due diligence

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů