Due Diligence Sankcí. Pomůžeme vám zmírnit riziko vystavení stávajícím nebo potenciálním sankcím tím, že vám poskytneme rizikové profily osob, které s vámi obchodují.

Dnes jsou společnosti stále častěji nuceny dodržovat sankční předpisy v jurisdikcích, kde podnikají. Sankční prostředí se rychle mění a jeho pochopení může být pro společnosti a finanční instituce působící na trzích, na které mají dopad sankční režimy EU, OSN, USA a Spojeného království, skutečnou výzvou.

Naše due diligence pomáhá klientům porozumět rizikovému profilu třetí strany a zmírnit jejich vystavení riziku stávajících nebo potenciálních sankcí. Zohledňuje časté změny stávajících seznamů i rozdíly mezi sankčními režimy EU, OSN, USA a Spojeného království. Zvláštní pozornost je věnována vlastnictví společností s neprůhlednou vlastnickou strukturou a riziku nepřímého vystavení sankcím. Náš přístup je založen na analýze rizik a zohledňuje posuny sankcí v důsledku zavedení nových typů omezení, politického vývoje a dalších kontextových změn. Podporujeme naše klienty v reakci na rychle se měnící okolnosti a v řízení přímého i nepřímého vystavení riziku sankcí tím nejefektivnějším způsobem.

Případová studie: Zapojení německého dodavatele do obchodních vztahů porušujících mezinárodní sankce v Íránu

Italská společnost zjistila, že existují náznaky, že jeden z jejích dodavatelů, německý obchodník s mechanickými součástkami, je zapojen do obchodních operací v Íránu, čímž porušuje hospodářské sankce vůči této zemi.

Analýza a dotazování u zdrojů na místě neidentifikovaly žádné rizikové faktory spojené se sankcemi ve vztahu k akcionářům nebo manažerům společnosti. Šetření však odhalilo, že společnost prodávala své výrobky prostřednictvím dlouhého řetězce tureckých a ázerbájdžánských společností íránským společnostem přímo či nepřímo kontrolovaným místní vládou.

Na základě těchto výsledků klient přijal rozhodnutí s ohledem na zjištěné riziko a ukončil vztah s německým dodavatelem.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Další služby Due diligence

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů