Integrity Due Diligence. Pomůžeme vám vyhodnotit a zmírnit reputační rizika spojená s vašimi klienty (KYC), obchodními partnery, dodavateli (KYV) a zaměstnanci (KYE).

Naše prověrka integrity due diligence pomáhá zmírnit rizika, kterým jsou společnosti vystaveny při obchodování s jinými osobami a subjekty. Provedením odpovídající úrovně průzkumu a analýzy nezávislých informací vám pomůžeme vytvořit si představu o vašich klientech, dodavatelích a dalších obchodních partnerech a identifikovat veškeré problematické otázky týkající se vlastnické struktury, včetně konečných skutečných vlastníků (UBO), původu finančních prostředků a majetku, trestních řízení, regulačních otázek, ekonomických sankcí, vazeb na politicky exponované osoby, otázek ESG a reputace.

Průzkum provádíme v místním jazyce a všechna naše zjištění zasazujeme do místního kontextu. Naše reporty jsou přizpůsobeny tak, aby se zabývaly hlavními otázkami, které jsou pro klienty důležité. Všichni členové našeho týmu a spolupracovníci mají odborné vzdělání a rozsáhlé znalosti zemí, ve kterých působí, a to i v těch nejsložitějších a nejrizikovějších jurisdikcích.

Úroveň průzkumu a šetření je přiměřená míře rizika spojeného s třetí stranou. Čím vyšší je riziko spojené s jejími službami nebo s jurisdikcí (jurisdikcemi), ve které třetí strana působí, tím podrobnější je naše šetření. To znamená, že každé šetření je navrženo tak, aby co nejlépe odpovídalo rizikovému profilu třetí strany. V neposlední řadě naše nálezy poskytují klientům vyhodnocení jednotlivých kategorií rizik, která jim následně pomáhají přijmout správná obchodní rozhodnutí v souvislosti s problematickými otázkami týkajícími se osob, které s nimi obchodují.

Případová studie: Pronikání organizovaného zločinu do zdravotnictví

Poskytovatel zdravotnických služeb zvažoval partnerství se společností se sídlem v jižní Itálii, která se specializuje na správu pečovatelských domů. Odvětví a umístění společnosti představují přirozené riziko infiltrace mafie. Proto se klient chtěl před uzavřením partnerství ujistit, že u společnosti taková rizika nehrozí.

Naše šetření odhalilo, že vlastnická struktura není transparentní, zahrnuje subjekt registrovaný v karibském daňovém ráji a konečného skutečného vlastníka nelze identifikovat. Jeden z ředitelů společnosti byl navíc souzen pro obvinění ze spolupráce s místní organizovanou zločineckou skupinou.

Na základě těchto výsledků se klient rozhodl v partnerství nepokračovat.

Pomůžeme vám přijímat informovaná rozhodnutí na základě posouzení rizik. Využijte naše zkušenosti.

Objednejte si report due diligence online nebo nás kontaktujte s žádostí o konkrétní pomoc.

Journal

Sledujte novinky
a buďte informovaní
Vice
Article / italia economy

CRW apre una sede a Praga

Červenec 2024
CRW (Corporate Risk Watch), specializzata nell’attività di integrity due diligence amplia la propria presenza all’estero e apre una sede a Praga
External link

Další služby Due diligence

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem si přečetl Prohlášení o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 - All rights reserved
P. Iva 05438270968
Soubory cookie
Prohlášení o ochraně osobních údajů